تحریم‌های احتمالی آمریکا و واکنش جناح‌های حکومتی در ایران.مهر۱۳۹۶

Name:تحریم‌های احتمالی آمریکا و واکنش جناح‌های حکومتی در ایران.مهر۱۳۹۶
Added:12-10-2017
Genre:Nieuws en Politiek
Duration:05:08
Size:2.36 MB
Bitrate:128 kbps
Views:0